Justine

Mijn naam is Justine en ik wil vertellen hoe ik Jezus Christus heb leren kennen als mijn Redder en Heer. In 1994 kreeg ik op 11-jarige leeftijd een auto-ongeluk waardoor ik in coma belandde. Doktoren zeiden tegen mijn ouders dat mijn situatie erg slecht was en dat ze rekening moesten houden met het ergste. De tweede dag in coma stopte ik met ademen. Mijn ouders waren ten einde raad en wisten niet wat ze moesten doen.

Ik ben van huis uit niet echt gelovig opgevoed. We baden wel met oud en nieuw of als er problemen waren, maar echte kennis over God had ik niet en kreeg ik ook niet mee. Mijn oom / tante vertelde tegen mijn ouders dat ze moesten bidden en geloven. De Bijbel zegt in Matte?s 7:7 bid en u zal gegeven worden. Dus, dat deden mijn ouders, ze gingen bijbellezen en bidden.

Ik wist niet veel van Jezus. Wonder boven wonder werd ik na zes dagen wakker en ??n van de eerste dingen die ik zei was: ?Mama, papa, koop een Bijbel, want Jezus leeft!? Doktoren hadden mijn ouders verteld dat de kans dat ik zou ontwaken heel klein was en dat als ik zou ontwaken ik waarschijnlijk niet meer zou kunnen lopen of praten. Ik had een schedelbasisfractuur en had een linkszijdige aangezichtsverlamming.

In het ziekenhuis had ik al een verlangen om God te zoeken, ik wist dat Hij mij genezen had en ?teruggestuurd?. Ik kwam in de kerk terecht en hoorde daar het evangelie van Jezus Christus. Dat Hij voor mij zonden aan het Kruis is gegaan en dat Hij betaald heeft voor mijn ongerechtigheden, dat ik tot bekering moest komen en daardoor naar de hemel zou gaan wanneer ik zou komen te sterven. Ik durfde niet direct te reageren, ik schaamde me. Maar op den duur heb ik mijn leven aan Jezus gegeven en Hij is in mijn hart komen wonen. Ik ben blij dat ik die keus toen maakte. Ik loop, praat, studeer nog, hou van zingen en piano spelen en kan veel meer dan doktoren toen hadden gedacht. God geneest!

Jaren zijn verstreken, ik ben nu 25 jaar. Ik heb mijn seizoenen in het geloof gehad en zal die ongetwijfeld nog tegenkomen. Maar, met God ben ik meer dan overwinnaar en weet ik dat het einde van een zaak beter is dan haar begin en weet ik dat Hij een hoopvolle toekomst voor mij heeft. Jezus leeft echt en wil met elk mens een persoonlijke relatie. De Bijbel is realiteit is bevat vele beloftes van God voor elk mens. Zo zegt Hij: ?Zo is dan wie in Jezus Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan en zie het nieuwe is gekomen.?

God wil je zonden vergeven en jou een nieuwe toekomst met Hem geven. Maak een keus voor Jezus en je zult zien dat geen probleem te groot is voor Hem. Hij heeft de antwoorden voor ieders leven. Ik kan zeggen uit eigen ervaring dat het leven met en voor God je gelukkiger maakt dan het doen van eigen dingetjes. Ik ben gezegend, op weg naar de hemel en trouw volgend jaar met de liefste, charmanste, zorgzaamste man voor mij. Ook dat is een verhoring van gebed. God is getrouw en Hij wil niets liever dan contact met jou!