GEVEN

Waarom geven aan de kerk?

Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in de kerkactiviteiten en evangelisatie. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door onze levens en onze giften. Ook geloven wij dat ieder persoon die geeft, zelf gezegend zal worden. Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken. 

Wilt u onze kerk en daarmee Gods werk ondersteunen?

Er bestaat een gelegenheid om dit te doen middels giften. Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op uw leven zal komen. Jezus Christus beloofde ons:

“Lucas 6:38 Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.”

Hoe kan ik geven?

Geven aan de kerk kan in de collecte die tijdens de diensten wordt opgehaald, maar u kunt ook een bedrag overschrijven op de rekening van de kerk.

Evangelie Gemeente De Deur Den Helder is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Evangelie Gemeente De Deur Den Helder volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Overschrijven via bank

Dat kan op rekening nummer IBAN: NL73RABO0161821804  t.n.v Evangelie Gemeente De Deur Den Helder

RSIN / fiscaal nummer: 821598600