God bestaat niet!

Dit is een uitspraak die we veel om ons heen horen vandaag de dag: “God bestaat niet”. Natuurlijk heeft een ieder recht op een vrije meningsuiting. Maar de vraag blijft: is dit werkelijk waar? En als het waar zou zijn, waar baseren we deze veronderstelling dan op. Vaak zeggen we: “God bestaat niet”, maar we hebben God nooit een kans gegeven om zichzelf aan ons kenbaar te maken. Een ander zegt: “Ik ben als kind altijd mee naar de kerk geweest, maar het was een saaie bedoeling”. Deze ervaringen zijn goed te begrijpen. Wat ik je wel graag wil vertellen is dat er een groot verschil is tussen religie, geen ervaring met God, en een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Want te midden van alle deze uitspraken dat God niet bestaat, zijn er toch veel mensen die God ervaren op een zeer reële manier. Een God die je kunt kennen als vader en vriend. Een God die je kunt kennen als Verlosser en Heer. Een God die niet een emotie of alleen een gevoel is. Een God die meer is dan alleen wetjes en regeltjes volgen. Nee, de God waar deze mensen over spreken, is de God die je echt kunt kennen. Je weet het gewoon zeker, er is geen twijfel mogelijk. Dit is de God die antwoordde toen mensen in oprechtheid vroegen: “ik wil weten of U bestaat” of “ik heb vergeving nodig van mijn zonden”. Weet je, deze God bestaat nog steeds. God is nog steeds dezelfde vandaag als gisteren.